Home » Genealogie » Doopinschrijving van Marij van Meerten (1721-?)

Doopinschrijving van Marij van Meerten (1721-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Marij van Meerten (1721-?) weergegeven.1 Marij werd op 9 november 1721 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Zij was een dochter van Jan Jansen van Meerten (?-?) en Neeltje Jans van Wees (?-?). Als doopgetuige was Anneken Jans van Meerten (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 39. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Anneke was de zus van Jan.